Cedrus Vastgoed

Ondernemend, daadkrachtig en bedreven
Cedrus Vastgoed Ontwikkeling B.V. is een ambitieuze, zelfstandige en onafhankelijke vastgoedonderneming. De eigenaar en directeur is Robert Hellings. Met 30 jaar vastgoedervaring en sinds 2003 zelfstandig ondernemer, is Robert met Cedrus actief in de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen, maatschappelijk vastgoed, herstructureringsopgaven en het transformeren van (monumentaal) vastgoed. Wat Cedrus kenmerkt zijn de lokale en maatschappelijke betrokkenheid.

Open integrale aanpak
Een transparante en integrale aanpak kenmerkt Cedrus, zowel in het proces als het project. Vanuit een zorgvuldig doorlopen omgevingsdialoog wordt gezocht naar draagvlak en een samenhang in ruimtelijke, economische en sociaal culturele aspecten. De brede ervaring, het krachtig netwerk, het ondernemerschap en enthousiasme komen daarbij uitstekend van pas. Hierbij worden ook vernieuwende woningconcepten ter hand genomen.

Werkzaamheden
Cedrus richt zich op locatie acquisities, conceptontwikkeling en het integraal proces- en projectmanagement. Waarbij het gehele ontwikkelproces wordt verzorgd: van het eerste idee tot en met de start van de bouw. Partners zijn woningcorporaties, beleggers, semioverheden, (collega) marktpartijen en particulieren. Een hoogwaardige kwaliteit in programma, uitstraling en het proces kenmerken de projecten van Cedrus.

 

Download leaflet >

Robert Hellings Linkedin