Bouw De Straethof bijna van start

Op 27 februari 2017 hebben Robert Hellings, directeur van projectontwikkelaar Cedrus Vastgoed BV en wethouder Jos van den Boogaart een aangepaste overeenkomst ondertekend. Daarmee wordt het bouwen van appartementencomplex De Straethof op de hoek van de Pastoor Maasstraat en Schoolstraat concreet. De projectontwikkelaar laat er geen gras over groeien. Halverwege maart 2019 start het bouwrijp maken van het terrein zodat in april 2019 met de bouw kan worden begonnen.

Aanpassing

Cedrus Vastgoed BV en de gemeente Mill en Sint Hubert maakten eerder al afspraken over de bouw van negentwintig huurappartementen op de hoeklocatie Pastoor Maasstraat / Schoolstraat in Mill. Halverwege vorig jaar besloot de gemeenteraad echter drie appartementen minder toe te staan. Dat maakte het mogelijk het te bouwen complex wat anders te situeren ter opzichte van de al bestaande, directe woonomgeving. De nu ondertekende, gewijzigde overeenkomst heeft onder andere betrekking op die aanpassing.

Aannemer

Van der Horst Aannemers uit Mill gaat het project bouwen. Daar zijn de ontwikkelaar en de gemeente blij mee want zo blijven lokale bedrijven betrokken en blijft de werkgelegenheid in de gemeente zélf. De bouw begint in april 2019 maar vooraf wordt het terrein bouwrijp gemaakt. Dat wil zeggen dat het terrein wordt leeggemaakt, geëgaliseerd en dat er riolering en andere nutsvoorzieningen worden aangelegd. Ook zal het groen worden verwijderd. Na de bouw van het wooncomplex wordt de omgeving opnieuw ingericht waarbij ook diverse bomen worden geplant. In het voorjaar van 2020 wordt het appartementencomplex opgeleverd.

Bijzonder

Het project De Straethof is om meerdere redenen een bijzonder project. Er is sprake van een herstructureringslocatie binnen bestaand bebouwd gebied. Daarmee wordt aangesloten bij het principe van ‘zuinig ruimtegebruik’. Daarnaast gaat het om de bouw van levensloopbestendige woningen. ‘Levensloopbestendig’ wil zeggen dat er in de woning voorzieningen zijn aangebracht die het mogelijk maken de woning te blijven gebruiken, ook als een bewoner in de toekomst minder mobiel wordt of als om een andere reden de veiligheid en toegankelijkheid een belangrijkere rol gaan spelen. De woningen worden aardgasloos en nagenoeg energieneutraal gebouwd. Parkeren geschiedt op het binnenterrein.

 

Bron: Gemeente Mill en Sint Hubert >>

Impressie