Van Gogh Nationaal Park Academie

Van Gogh Nationaal Park 
Dit is Van Gogh Nationaal Park, de omgeving waar Vincent van Gogh opgroeide. Een landschap vol slingerende beken, uitgestrekte natuurgebieden, vitaal boerenland, landgoederen en prachtige stads- en dorpsgezichten. Hier werd deze eigenzinnige schilder geïnspireerd door de natuur en de gewone Brabander. Dit is het Brabant dat je terugziet in zijn wereldberoemde schilderijen en waar Vincent zijn leven lang naar terugverlangt. In Van Gogh NP werken we hard om dat landschap een duurzame toekomst te geven. En we genieten volop van wat het ons te bieden heeft. Van Gogh NP begint bij de voordeur. Ontdek het zelf!

Voor meer informatie zie www.vangoghnationalpark.com

Van Gogh NP Academie 
Van Gogh NP Academie is een samenwerkingsruimte voor initiatiefnemers die buiten de lijnen kleuren. Ze vinden er kennis, een nuttig netwerk, inspiratie en een podium voor hun plannen of ideeën die bijdragen aan de ambitie van Van Gogh NP.  

Een academie waar ondernemers, ambtenaren en bewoners bij elkaar gebracht worden die het Brabantse land weer net zo mooi willen maken als in de tijd van Vincent van Gogh. Met een idee voor een initiatief dat via de gebaande paden onvoldoende uit de verf komt. Door de energie, de steun en stimulans van de deelnemers bundelen we krachten en versterken we elkaar.

Als deelnemers aan de edities van de Van Gogh Nationaal Park Academie hebben we in vier bijeenkomsten van één dag het gebied centraal gesteld. “Wat wil dat gebied nu eigenlijk?” Doordat we met elkaar anders kijken dan volgens de reguliere processen, komen we tot andere uitkomsten. We leren en inspireren (van) elkaar. 

Tijdens de terugkomdag op 30 mei 2024 heeft Robert Hellings van Cedrus Vastgoed de deelnemers aan de hand van de achtbaan van de 8 D's (Denken, Dromen, Durven, Doen, Delen, Draagvlak, Doorzetten én Doorleven) en drie concrete casussen meegenomen in de wereld van de gebiedsontwikkeling. Eén casus ging over het Land van Kien www.landvankien.nl en één over de Malthezer Hoeve www.maltherzerhoeve.nl.

Voorlevers, en Van Gogh NP Gilde
Aan het einde van de middag ontvingen alle aanwezigen het boek 'Voorlevers van de nieuwe samenleving', geschreven door Jelleke de Nooy van Tol. Vervolgens introduceerde het team van Van Gogh NP Academie samen met Robert Hellings het 'Van Gogh NP Gilde'. Hiermee kunnen deelnemers van de Academie volgens het meester-gezel principe onbezoldigd leren innoveren. Zo leert men van ondernemers als Robert, en Robert en anderen kunnen leren van de specifieke en unieke expertises van Academie deelnemers.

Voor meer informatie over ‘Van Gogh NP Academie’ en het 'Van Gogh NP Gilde' neem gerust contact op met Robert Hellings op nummer 0651315563 of rh@cedrusvastgoed.nl.