Wonen in het oude Rixtel, het komt er aan

Aarle-Rixtel – In februari zal er mogelijk pas een definitief besluit genomen gaan worden, maar de kans is groot dat de gemeenteraad in gaat stemmen met het ontwikkelen van woonvormen op de Malthezer Hoeve in Aarle-Rixtel en in de toekomst het naastgelegen Hoeve van Berckel.

Gevolg is wel dat als de gemeenteraad instemt met de zogenoemde gebiedsvisie Aarle-Rixtel Zuid-oost er in de toekomst geen andere vormen van uitbreidende woningbouw mogelijk is binnen het gebied dat grofweg omkaderd wordt door de Bosscheweg, natuurgebied Brukelum, de Schevelingse loop, een deel van de Helmondseweg en de huidige Malthezer Hoeve en Hoeve van Berckel.

31 woningen
Dit alles werd duidelijk tijdens een beeldvormende avond, waarin de gemeenteraadsleden en commissieleden bijgepraat werden over de plannen voor dit gebied. Aanleiding is het initiatief van een projectontwikkelaar voor het herontwikkelingen van de Malthezer Hoeve (Helmondseweg 41). Op die locatie moeten 31 wooneenheden komen, onder het motto ‘Samen wonen, samen leven’. Een deel van de huidige gebouwen zal daarbij blijven bestaan en ook wordt aandacht geschonken aan de in 1800 afgebroken kerk van Rixtel, die links van de oprijlaan stond en zorgde voor de oorsprong van Rixtel. Tevens zal de Schevelingse loop verbreed worden en komen er natuuroevers en moet het mogelijk worden om via struinroutes een ommetje te maken in het gebied zodat wandelaars vanuit de Helmondseweg naar de Kanaaldijk kunnen wandelen.

Joan van Wetten van de gemeente Laarbeek: “Aanvankelijk waren er 150 belangstellenden voor dit plan. Er is nu nog een harde kern over die er graag wil wonen. Het thema ‘Samen wonen, samen leven’, zegt het al. Het is niet helemaal vrijblijvend. De bedoeling daar is dat je elkaar helpt als het nodig is. De ontwikkelaar kiest daarom bewust voor huurwoningen, zodat die grip op de sociale ontwikkeling van het plan kan houden. De bewoners moeten iets voor elkaar gaan betekenen.”

Voorwaarde provincie
Ruim twee jaar terug stemde het gemeentebestuur al in met dit plan, maar omdat het buiten de dorpskern ligt, moet de provincie ook een positief advies afgeven. Dat is nu gebeurd. De provincie stelt wel als voorwaarde dat de gebiedsvisie de basis is voor duurzame afronding Aarle-Rixtel Zuid-Oost. De provincie stemt in met de kleinschalige woonontwikkelingen op de Malthezer Hoeve en de nu achter de kassen verborgen Hoeve Van Berckel, grootschalige woningbouw aan de Zuidoost-zijde van Aarle-Rixtel is dan niet meer mogelijk. De gemeente en een ingehuurd bureau zien daarin de kans om aan de achterzijde van de woningen aan de Bosscheweg en de bedrijven die er nu zitten een kwaliteitsimpuls te maken als het gaat om maatschappelijke beleving. Zo zouden er onder meer koppelingen gemaakt moeten worden met het achterliggende landschap, dat nu vanuit de Bosscheweg niet bereikbaar is.

De gemeenteraad bespreekt de plannen verder in de commissievergadering van 25 januari.

Onderschrift foto 2: Binnen de stippellijnen is in de toekomst dan geen andere uitbreiding meer mogelijk, als de raad instemt met de gebiedsvisie voor Aarle-Rixtel Zuid-Oost.

Bron: MooiLaarbeekKrant 21-01-2023

De oprijlaan naar de Malthezer Hoeve.