Kleinschalige woonvormen in Rixtels landschap denkbaar

AARLE-RIXTEL - Waar nu bedrijven staan langs de Bosscheweg, mag straks wellicht gewoond worden. Dat geldt ook voor de historische Hoeve van Berckel achter het kassencomplex langs de Kanaaldijk. Prettige bijkomstigheid: het oude Rixtelse landschap wordt deels hersteld.

Het is allemaal te danken aan de bestaande plannen voor een wooninitiatief op het erf van de Malthezer Hoeve in Aarle-Rixtel. Ruim twee jaar geleden kocht projectontwikkelaar Cedrus Vastgoed de historische, middeleeuwse boerderij om er ruim dertig één- en tweepersoonshuishoudens te laten wonen.

Voor elkaar zorgen
De doelgroep: jongere en oudere bewoners die zich nadrukkelijk niet achter de voordeur terugtrekken, maar voor elkaar zorgen. Mensen die het prettig vinden om elkaar te ontmoeten in de gemeenschappelijke ruimte die in de villa wordt ingericht. Die werk willen verrichten in de gezamenlijke moestuin, bijvoorbeeld. En die in een prachtige landelijke omgeving willen wonen. De omgeving wordt deels in ere hersteld met onder andere wandelpaden langs een slingerende en kabbelende Schevelingse Loop. Ook de restanten van de Rixtelse kerk die ernaast heeft gestaan en in 1818 is afgebroken, wordt weer zichtbaar.

“Het bleek een plan waar de nodige interesse voor is. We hebben vier of vijf zeer druk bezochte informatiebijeenkomsten achter de rug, waar aanvangkelijk 150 belangstellenden voor waren. We hebben daar een harde kern aan over gehouden”, zegt planoloon Joan van Wetten van de gemeente Laarbeek. Die harde kern heeft wel wat geduld en doorzettingsvermogen nodig, want de provincie, die er toestemming voor moet geven, hield lange tijd de boot af. Van Wetten: “Ze heeft nogal wat moeite met woonplannen aan de randen van de kern of in het buitengebied. Maar we moeten wel, want er ligt ook een woonopgave, en de inbreidingsgebieden in de kern drogen wel zo’n beetje op. Gelukkig is de provincie overstag.” Daarvoor moest de gemeente Laarbeek wel een gebiedsvisie maken, en die ligt er nu. De komende weken zal de gemeenteraad daarover praten.

Toerisme en recreatie
Het ziet er naar uit dat ook in de wijde omgeving meer mogelijkheden komen voor kleinschalige wooninitiatieven met een sociaal karakter, zoals zorg voor de huisvesting van senioren. In de twee hoeves is eventueel ook ruimte voor toerisme of recreatie, zoals een bed and breakfast, kleinschalige horeca, een theehuis of de verkoop van streekproducten. Van initiatiefnemers word wel verwacht dat de plannen passen binnen het karakteristieke landschap en dat ze een bijdrage leveren aan de verbetering ervan, bijvoorbeeld door natuurherstel.

Zo is het de bedoeling dat de Schevelingse Loop verbreed wordt, dat er natuurlijke oevers komen en dat de oorspronkelijke verbinding tussen de Malthezer Hoeve en de Hoeve van Berckel weer in ere wordt hersteld. Alleen de plannen voor de Malthezer Hoeve zijn redelijk concreet. Voor de Bosscheweg of de Hoeve van Berckel is dat nog niet het geval. Omwonenden zijn dan ook nog niet op de hoogte gesteld. “daarvoor is het nog te vroeg.”

Bron: ED

Onderschrift foto: De Malthezer Hoeve in Aarle-Rixtel. Hier zijn plannen voor een kleinschalige woonvorm voor circa dertig één- of tweepersoonshuishoudens. De toekomstige bewoners moeten bereid zijn om voor elkaar te zorgen. © Kees Martens/DCI Media